ENGLISH WEBSITE Magic illustrations Ida E. Novotna Antispam.er.cz

ISK, Tenkrát v zimě - kresba pro divadelní představení Mezinárodní školy

ISK, Tenkrát v zimě - kresba pro divadelní představení Mezinárodní školy

kresba pastelkou, kontury fix / crayons, marker, format 21x 21cm, 2009, kresba pro pozvánku na celoškolní divadelní představení pro Mezinárodní školu v Krakowě / drawing for invitation for school´s performance The International school of Krakow