ENGLISH WEBSITE Magic illustrations Ida E. Novotna Antispam.er.cz

Novinky

Vernisáž květen 2010

27. května 2010 v 22:15 | Ida
Dne 27.5. 2010 proběhla vernisáž k výstavě ilustrací pro děti a intuitivních kreseb v rámci vzdělávacího programu studentů Mezinárodní školy v Krakowě (www.iskonline.org).
Součástí vernisáže byly dva semináře o kresbě pod vedením Idy Novotné a umělecké ředitelky Paulette Lidert pro studenty prvního stupně z Mezinárodní školy v Krakowě. Studenti se seznámili s technikou a výtvarným mediem používaným Idou Novotnou - pastelkami - a měli možnost si nakreslit svou vlastní ilustraci.
Jako poděkování Mezinárodní škole v Krakowě byl darována škole jedna ilustrace vytvořená záměrně pro školu s názvem: "Jen malá kapka"
Zvlaštní poděkování patří ředitelce školy Erice Mazzeo, zástupkyni ředitele Sue Mleczko a uměleckě ředitelce Paulette Lidert.


The May 27th came through the opening of exhibition of Illustrations for children and intuitive drawings within the scope of acquisition and teaching program of International School of Krakow (www.iskonline.org).
There were two workshops during an opening let by Ida Novotna and Head of Fine Arts Mrs Paulette Lidert for all students of elemetary school. There was introduction of technique and art medium used by Ida Novotna - colours pencils - and students had a opportunity to do their own beautiful piece of arts.
As a thanks to International School of Krakow there was given to school one piece of art named: "Just a small drop".
Special thanks to Director of school Mrs Erica T. Mazzeo, Deputy Director Mrs Sue Mleczko and Head of Fine Arts Mrs Paulette Lidert.Pozvánka

4. května 2010 v 15:06 | Ida
DOVOLUJI SI VÁS POZVAT NA DVĚ VÝSTAVY NOVÝCH ILUSTRACÍ PRO DĚTI A INTUITIVNÍCH KRESEB, KRESLENÝCH, JAK JINAK, NEŽ PASTELKAMI:

YOU ARE INVITED TO TWO EXPOSITIONS OF NEW INTUTIVE DRAWINGS AND ILLUSTRATIONS FOR CHILDREN, ALL DRAW WITH CRAYONS:

27.5. - 21.6. 2010
MEZINÁRODNÍ ŠKOLA V KRAKOVĚ v Polsku
INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW in Poland

1.7. - 31.8.2010 
Galerii GALEROSAUNUS v Plzni
Gallery GALEROSAUNUS in Plzen in Czech Republic


Zhlédněte také / See also Vernisáž / The Opening

PF2010

11. prosince 2009 v 10:00 | Ida
Vážení a milí, všichni, kteří jste přišli na pokoukání,
přeji vám všem překrásný nový rok 2010.
Přeji nám všem, lidem, i planetě Zemi, abychom v roce 2010 vytvářely více dobrých činů, říkali více hezčích slov od srdce, a vymýšleli více láskyplných myšlenek.

All dear you came to see something,
I wish you very good new year 2010.
I wish to us, all people and also our planet Earth in year 2010 to do more better acts, to say more nicer words from the heart and to think more thoughts with love.
:)
Ida

Obrázek: "Kuličková rýma"
Picture: "Marbles' cold"

Co se dělo 2009

4. prosince 2009 v 13:49 | Ida
ROK 2009

... byl velmi intenzivní

Byla jsem pozvána hostovat v nově otevřené virtuální mezinárodní galerii www.tolk.cz.
Byla jsem oslovena firmou provozující webové stránky www.blog.blog.cz být jejich výtvarníkem pro měsíc listopad.
Výtvarně jsem spolupracovala s Mezinárodní školou v Krakowě ISK.
Konečně jsem se pustila do sepisování mých každovečerních pohádek, co vymýšlím pro mé děti.
Vznikl tento web.YEAR 2009

...was very intensive

In this moment all finished pictures go directly to their owners. Quite popular are portrets, not faces but portraits of soul and energetic drawings.
I was invited to exhibit in new opened virtual international gallery www.tolk.cz
I was addressed by company runing a web side www.blog.blog.cz to be their illustrator for month of November.
I cooperate with The International school of Krakow ISK.
I started finally to write down my own everyevening's fairy tales which I naratte to my kids.
This web side has come into existence.

 
 

Reklama